Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện » Các Phong trào & Cuộc vận động

This is an example of a HTML caption with a link.

THÀNH CÔNG TRÊN SÂN CHƠI QUỐC TẾ (KẾT QUẢ THI TOÁN HỌC ÚC AMC 2016)

Thứ ba - 27/09/2016 22:29
KẾT QUẢ ĐOÀN HỌC SINH THÀNH PHỐ LÀO CAI THAM DỰ KỲ THI TOÁN HỌC ÚC (AMC 2016)

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Trường Cấp độ Điểm Giải thưởng (Xếp hạng)
1 Nguyễn Việt Hoàng 18/11/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 83 DISTINCTION
2 Nguyễn Anh Minh 11/2/2007 Nam 3 Lê Văn Tám 3MP 70 DISTINCTION
3 Nguyễn Việt Anh 17/2/2007 Nam 3 Lê Văn Tám 3MP 67 DISTINCTION
4 Bùi Đức Anh 15/1/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 62 CREDIT
5 Nguyễn Trung Đức 7/12/2007 Nam 3 Lê Văn Tám 3MP 57 CREDIT
6 Trần Đức Huy 18/11/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 52 CREDIT
7 Phạm Thị Linh Đan 2/8/2007 Nữ 3 Bắc Lệnh 3MP 48 CREDIT
8 Phí Lê Hiếu 5/4/2007 Nam 3 Pom Hán 3MP 46 CREDIT
9 Bùi Hải Nam 5/2/2007 Nam 3 Hoàng Văn Thụ 3MP 41 PROFICIENCY
10 Nguyễn Ngọc Minh Châu 23/10/2007 Nữ 3 Hoàng Văn Thụ 3MP 39 PROFICIENCY
11 Nguyễn Huy Long 21/1/2007 Nam 3 Bắc Lệnh 3MP 37 PROFICIENCY
12 Nguyễn Hà My 22/2/2007 Nữ 3 Hoàng Văn Thụ 3MP 36 PROFICIENCY
13 Hà Quang Minh 13/5/2007 Nam 3 Lê Văn Tám 3MP 36 PROFICIENCY
14 Đoàn Danh Phong 28/2/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 36 PROFICIENCY
15 Vũ Diệu Anh 8/3/2007 Nữ 3 Lê Ngọc Hân 3MP 30 PATICIPATION
16 Nguyễn Thanh Vân 15/5/2007 Nữ 3 Bắc Lệnh 3MP 26 PATICIPATION
17 Lê Anh Tuấn 9/3/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 25 PATICIPATION
18 Đỗ Đức Anh 14/6/2007 Nam 3 Bắc Lệnh 3MP 24 PATICIPATION
19 Đỗ Linh Anh 16/11/2007 Nữ 3 Hoàng Văn Thụ 3MP 23 PATICIPATION
20 Phạm Minh Dũng 27/1/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 23 PATICIPATION
21 Lê Ngọc Anh 2/3/2007 Nữ 3 Kim Đồng 3MP 9 PATICIPATION
22 Nguyễn Quang Tùng 20/1/2007 Nam 3 Bắc Lệnh 3MP 0 PATICIPATION
23 Nguyễn Hoàng Đức 11/9/2007 Nam 3 Kim Đồng 3MP 0 PATICIPATION
24 Đặng Tuấn Minh 29/3/2007 Nam 3 Nguyễn Du 3MP 0 PATICIPATION
25 Nguyễn Nhật Linh 25/1/2007 Nữ 3 Pom Hán 3MP 0 PATICIPATION
26 Lê Thành Trung 11/7/2006 Nam 4 Hoàng Văn Thụ 4MP 99 DISTINCTION
27 Phạm Gia Hưng 15/3/2006 Nam 4 Nguyễn Du 4MP 94 DISTINCTION
28 Chu Đức Cường 27/8/2006 Nam 4 Hoàng Văn Thụ 4MP 84 CREDIT
29 Vũ Minh Hiếu 17/9/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 80 CREDIT
30 Chu Đức Minh Quang 25/3/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 79 CREDIT
31 Nguyễn Đỗ Bảo Nga 26/9/2006 Nữ 4 Nguyễn Du 4MP 78 CREDIT
32 Nguyễn Quang Huy 6/12/2006 Nam 4 Nguyễn Du 4MP 77 CREDIT
33 Tô Minh Sơn 14/9/2006 Nam 4 Bắc Lệnh 4MP 70 CREDIT
34 Thái Vũ Hải Nam 24/11/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 70 CREDIT
35 Phạm Hữu Cường 30/3/2006 Nam 4 Bắc Cường 4MP 69 CREDIT
36 Nguyễn Ngọc Hân 2/3/2006 Nữ 4 Lê Ngọc Hân 4MP 68 CREDIT
37 Hồ Minh Việt 1/5/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 68 CREDIT
38 Nguyễn Ngọc Việt 1/6/2006 Nam 4 Nguyễn Du 4MP 61 PROFICIENCY
39 Dương Vân Anh 26/7/2006 Nữ 4 Nguyễn Du 4MP 59 PROFICIENCY
40 Nguyễn Thục Quyên 19/10/2006 Nữ 4 Nguyễn Du 4MP 59 PROFICIENCY
41 Bùi Thảo Linh 26/2/2006 Nữ 4 Hoàng Văn Thụ 4MP 58 PROFICIENCY
42 Lâm Chí Dũng 22/8/2006 Nam 4 Hoàng Văn Thụ 4MP 57 PROFICIENCY
43 Bùi Nguyễn Đan 6/6/2006 Nữ 4 Lê Ngọc Hân 4MP 56 PROFICIENCY
44 Hà Linh Giang 25/3/2006 Nữ 4 Lê Văn Tám 4MP 56 PROFICIENCY
45 Lý Mai Linh 24/7/2006 Nữ 4 Hoàng Văn Thụ 4MP 55 PROFICIENCY
46 Nguyễn Phương Thảo Anh 22/1/2006 Nữ 4 Lê Ngọc Hân 4MP 55 PROFICIENCY
47 Vũ Phú Cường 24/2/2006 Nam 4 Nguyễn Du 4MP 55 PROFICIENCY
48 Phạm Nam Khánh 4/10/2006 Nam 4 Nguyễn Du 4MP 44 PROFICIENCY
49 Trịnh Phương Anh 5/3/2006 Nữ 4 Lê Ngọc Hân 4MP 42 PROFICIENCY
50 Hà Tuệ Giang 25/3/2006 Nữ 4 Lê Văn Tám 4MP 42 PROFICIENCY
51 Hoàng Quốc Huy 13/7/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 36 PROFICIENCY
52 Phùng Đức Thanh 12/9/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 35 PROFICIENCY
53 Nông Thùy Linh 25/7/2006 Nữ 4 Lê Văn Tám 4MP 32 PROFICIENCY
54 Nguyễn Minh Đức 11/10/2006 Nam 4 Lê Văn Tám 4MP 0 PATICIPATION
55 Nguyễn Minh Tùng 8/10/2005 Nam 5 Hoàng Văn Thụ 5UP 110 HIGH DISTINCTION
56 Vũ Trung Kiên 4/3/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 91 DISTINCTION
57 Phạm Hoàng Tiến 5/9/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 76 CREDIT
58 Mai Ánh Ngọc 23/1/2005 Nữ 5 Lê Ngọc Hân 5UP 73 CREDIT
59 Chu Thị Phương Thảo 21/10/2005 Nữ 5 Kim Đồng 5UP 71 CREDIT
60 Nguyễn Hoàng 9/2/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 69 CREDIT
61 Nguyễn Trường Minh 14/9/2005 Nam 5 Bắc Cường 5UP 68 CREDIT
62 Lê Huy Tùng 5/7/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 65 CREDIT
63 Lê Minh Đức 4/7/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 7J 63 PROFICIENCY
64 Nguyễn Thiện Hưng 3/8/2005 Nam 5 Bắc Cường 5UP 62 CREDIT
65 Trần Thảo Hương 1/7/2005 Nữ 5 Kim Đồng 5UP 62 CREDIT
66 Nguyễn Nhị Hà Phương 26/7/2005 Nữ 5 Lê Ngọc Hân 5UP 62 CREDIT
67 Nguyễn Hoàng Nam 27/9/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 61 CREDIT
68 Trần Anh 4/8/2005 Nam 5 Bắc Lệnh 5UP 60 CREDIT
69 Nguyễn Đức Nguyệt Minh 7/7/2005 Nữ 5 Kim Đồng 5UP 60 CREDIT
70 Hà Hải Đông 5/2/2005 Nam 5 Bắc Cường 5UP 59 CREDIT
71 Nông Ngọc Nhi 8/11/2005 Nữ 5 Nguyễn Du 5UP 57 PROFICIENCY
72 Trần Thùy Dung 8/2/2005 Nữ 5 Bắc Cường 5UP 55 PROFICIENCY
73 Phan Thu 23/8/2005 Nữ 5 Nguyễn Du 5UP 55 PROFICIENCY
74 Dương Bảo Chi 9/11/2005 Nữ 5 Lê Văn Tám 5UP 54 PROFICIENCY
75 Cù Ngọc Anh 4/5/2005 Nữ 5 Nguyễn Du 5UP 54 PROFICIENCY
76 Nguyễn Hà Gia Bảo 24/3/2005 Nam 5 Kim Đồng 5UP 53 PROFICIENCY
77 Nông Thị Minh Ánh 25/8/2005 Nữ 5 Bắc Cường 5UP 48 PROFICIENCY
78 Nguyễn Hữu Vinh 17/6/2005 Nam 5 Bắc Lệnh 5UP 48 PROFICIENCY
79 Bùi Yến Nhi 6/10/2005 Nữ 5 Kim Đồng 5UP 47 PROFICIENCY
80 Trần Diệu Huyền 31/8/2005 Nữ 5 Kim Đồng 5UP 46 PROFICIENCY
81 Phan Thu Ngân 15/2/2005 Nữ 5 Bắc Lệnh 5UP 45 PROFICIENCY
82 Trần Thanh Sơn 9/4/2005 Nam 5 Hoàng Văn Thụ 5UP 44 PROFICIENCY
83 Giàng Phan Ngọc Linh 6/9/2005 Nữ 5 Bắc Cường 5UP 43 PROFICIENCY
84 Lưu Huyền Đức 15/7/2005 Nam 5 Kim Đồng 5UP 43 PROFICIENCY
85 Đoàn Thị Ngọc Anh 12/3/2005 Nữ 5 Lê Văn Tám 5UP 40 PROFICIENCY
86 Nguyễn Khánh Duy 18/4/2005 Nam 5 Lê Văn Tám 5UP 38 PROFICIENCY
87 Đào Thị Hải Anh 29/11/2005 Nữ 5 Bắc Lệnh 5UP 36 PROFICIENCY
88 Nguyễn Xuân Nhật 24/8/2005 Nam 5 Bắc Cường 5UP 35 PROFICIENCY
89 Đinh Huyền Trang 26/9/2005 Nữ 5 Kiêu Kỵ 5UP 35 PROFICIENCY
90 Nguyễn Ngọc Mai Linh 6/10/2005 Nữ 5 Lê Văn Tám 5UP 35 PROFICIENCY
91 Nguyễn Thanh Trà 13/1/2005 Nữ 5 Lê Văn Tám 5UP 31 PATICIPATION
92 Nguyễn Lê Mai Anh 30/6/2005 Nữ 5 Lê Văn Tám 5UP 28 PATICIPATION
93 Lý Bảo Long 7/10/2005 Nam 5 Lê Ngọc Hân 5UP 19 PATICIPATION
94 Nguyễn Quốc Đăng 19/8/2005 Nam 5 Bắc Lệnh 5UP 7 PATICIPATION
95 Hà Kim Minh 16/11/2004 Nam 6 Lê Quý Đôn 6UP 77 CREDIT
96 Nguyễn Anh Quân 4/12/2004 Nam 6 Lê Quý Đôn 6UP 59 PROFICIENCY
97 Nguyễn Thiên Hương 10/9/2004 Nữ 6 Lê Quý Đôn 6UP 52 PROFICIENCY
98 Vũ Quốc Trung 27/1/2004 Nam 6 Lê Quý Đôn 6UP 51 PROFICIENCY
99 Nguyễn Quang Thành 2/12/2003 Nam 7 Lê Quý Đôn 7J 79 CREDIT
100 Nguyễn Trí Phúc 2/9/2003 Nam 7 Lê Quý Đôn 7J 72 CREDIT
101 Vũ Quang Vinh 19/3/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 69 CREDIT
102 Phạm Đức Khánh 10/2/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 69 CREDIT
103 Đào Ngọc Dũng 15/10/2003 Nam 7 Kim Tân 7J 69 CREDIT
104 Nguyễn Hải Anh 24/2/2003 Nữ 7 Lý Tự Trọng 7J 69 CREDIT
105 Dương Xuân Chính 30/7/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 64 PROFICIENCY
106 Phạm Trịnh Quang Anh 30/7/2003 Nam 7 Lê Quý Đôn 7J 63 PROFICIENCY
107 Nguyễn Văn Minh 1/4/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 62 PROFICIENCY
108 Giang Thu Huyền 4/6/2003 Nữ 7 Lý Tự Trọng 7J 60 PROFICIENCY
109 Hoàng Tiến Trường 9/8/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 57 PROFICIENCY
110 Trần Anh 21/10/2003 Nam 7 Lê Quý Đôn 7J 57 PROFICIENCY
111 Vũ Hoàng Ngọc 4/2/2003 Nữ 7 Lê Quý Đôn 7J 56 PROFICIENCY
112 Mộc Khánh Duy 29/9/2003 Nam 7 Kim Tân 7J 54 PROFICIENCY
113 Liêu Tuấn Hiệp 30/6/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 41 PROFICIENCY
114 Nguyễn Ngọc Hoài 25/1/2003 Nữ 7 Kim Tân 7J 34 PROFICIENCY
115 Lê Tiến Thành 27/7/2003 Nam 7 Lê Hồng Phong 7J 33 PROFICIENCY
116 Dương Minh Quang 13/2/2002 Nam 8 Lê Quý Đôn 8J 91 DISTINCTION
117 Hoàng Quang Thắng 25/2/2002 Nam 8 Lê Quý Đôn 8J 85 CREDIT
118 Nguyễn Minh Hiếu 1/7/2002 Nam 8 Lý Tự Trọng 8J 76 CREDIT
119 Trịnh Tiến Đạt 10/9/2002 Nam 8 Lý Tự Trọng 8J 69 PROFICIENCY
120 Nguyễn Duy Khánh 1/2/2002 Nam 8 Lý Tự Trọng 8J 64 PROFICIENCY
121 Phan Tiến Minh 9/4/2002 Nam 8 Lê Quý Đôn 8J 60 PROFICIENCY
122 Nguyễn Thành Duy 14/3/2002 Nam 8 Lý Tự Trọng 8J 57 PROFICIENCY

 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai

GIÁO DỤC THÀNH PHỐ LÀO CAI 20 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG                Cùng với những thành tựu về kinh tế-xã hội của thành phố Lào Cai, sau 20 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai đã đạt được những kết...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3537

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7099

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1861426

Hình ảnh